Home Omhoog

Reglement 7 SA

Home
Omhoog
Over de Club
Feestdrives
Jubileum 2010
Groene trui 2009
Traumaprijs
Ruďne Café Drive
Jubileum 2005
Links

BERGER BRIDGE CLUB

 

REGLEMENT

VAN DE

ORDE DER 7 SANS ATOUT

Dit is een exclusieve Orde van leden, die het ultieme contract van 7 SA gemaakt hebben. Om tot deze Orde toegelaten te kunnen worden, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

1. het contract moet gemaakt zijn tijdens een clubcompetitie wedstrijd;
2. het contract mag niet gemaakt zijn door meer dan 2 paren in de lijn;
3.het paar dient na afloop van laatste ronde de prestatie te melden bij de wedstrijdleider;
4. na afloop van elke zitting controleert de wedstrijdleider of leden het contract gemaakt hebben;
5. de toelating tot de Orde wordt zo mogelijk bekend gemaakt tijdens het begin van de volgende competitieavond onder overhandiging van de eretekenen die bij de toelating horen;
6. het paar wordt gevraagd een toelichting te geven op de prestatie;
7. de leden van de Orde worden met grote eerbied bejegend;
8. in bijzondere gevallen beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Berger Bridge Club dd. 21 juli 2006.

de secretaris,                                                                                                                     de voorzitter,

wg. Hans. Hendriks                                                                                                             wg John Oldenboom

gewijzigd dd. 14-11-2006

 

           

CERTIFICAAT VAN BENOEMING IN DE

ORDE DER

7 SANS ATOUT

   

Het bestuur van de Berger Bridge Club; 

overwegende, dat op 21 juli 2006 is vastgesteld het Reglement instelling en benoeming in de Orde der 7 Sans Atout; 

gelezen de voordracht van de wedstrijdleider Til Echardt, waaruit blijkt, dat op maandag 30 oktober 2006 door Henk van den Bosch en Peter Wertenbroek als enig paar op het spel nr. 16 in de C-lijn het contract van 7 Sans Atout  is geboden en gemaakt; 

overwegende, dat zij daarmee in aanmerking komen voor benoeming in de Orde, 

mede overwegende de persoonlijke en luisterrijke kwaliteiten en talenten van genoemde personen, bijzonderlijk die welke de Berger Bridge Club ten bate komen; 

besluit officieel als ridders in de Orde te benoemen: 

 

Henk van den Bosch 

en

                          Peter Wertenbroek 

 

 

Bergen, 31 oktober 2006

Het bestuur van de Berger Bridge Club,

 

de secretaris,                                                                     de voorzitter,

  

(Hans Hendriks)                                                                 (John Oldenboom)

 

  

 

Seizoen 2005-2006: 7 Sans Atout geboden/gemaakt
(analyse)

  Ma gemaakt Ma niet gemaakt Do gemaakt Do niet gemaakt
1-1 A14 Fam. De Koning
A14 Graan-Jaski
A16 Berends-deRuijter
  -  
1-3 A7 Kleuver-Lubbers   -  
         
2-1 - B2 Beentjes-Molenaar: -3 -  
2-5 C5 Fam.v.d.Mark   B23 Fam Crena de Iong  
2-6 A7 Jansen-v.d.Oord   A11 Boon-van Halem  
         
3-2 -   D7 Heuer-Kalverboer  
3-3 -   A11 Boon-Salman  
3-4 B9 Brugman-Hoorn-Brandt B9 Blokker-Stobbelaar -3 -  
3-5 A28 Kleuver-Lubbers   -  
         
4-1 -   A14 Boon-Halem  
4-2 -     A8 Hoogkamer-vBalen -1
B14 Fam Duinmeier -1
4-3 -   -  
4-4 C18 Groen-Meijer   D15 Fam. Eckhardt  
         
5-1 -   A25 Bosman-Lubbers-Veldt  
5-3   A7 Bakker-Eckhardt -1
A7 Jansen-vd Oordt -1
-  

Conclusies seizoen 2005-2006:

Totaal 16x geboden en gemaakt: ma 9x, do 7x

Ma 9 kandidaat-paren over 28 zittingen = gemiddeld elke 3 zittingen een benoeming
Do 7 kandidaat-paren over 28 zittingen = gemiddeld elke 4 zittingen een benoeming

Behalve Kleuver-Lubbers (2x) en Boon van Halem (2x) zijn het allemaal verschillende paren!
Per seizoen ca. 30 petten nodig!

Hans Hendriks, juni 2006

 

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan jhendriks@quicknet.nl 
Laatst bijgewerkt: 20 december 2013