Home Omhoog

Verslag feest

Home
Omhoog
Over de Club
Feestdrives
Jubileum 2010
Groene trui 2009
Orde der 7 SA
Traumaprijs
Rune Caf Drive
Links

 

GROOTS JUBILEUMFEEST BERGER BRIDGE CLUB

In een wel heel bijzondere ambiance vierde de Berger Bridge Club afgelopen zondag zijn 70-jarig bestaan.

Het idee was om een boot te huren, maar waar haal je een boot vandaan waar een club van meer dan 200 leden op terecht kan. Na omzwervingen in Alkmaar en Amsterdam werd de boot uiteindelijk in Deventer gevonden. En zo vertrok de club afgelopen zondagmiddag in een de luxueuze salonboot Eureka I via het Alkmaardermeer richting Zaanse Schans.

Voorzitter John Oldenboom heette alle leden hartelijk welkom, in het bijzonder de ereleden Wim Bobeldijk en Theo Straathof. Hij memoreerde hoe 70 jaar geleden 20 bridgers in Lunchroom De Vries, thans Huis met de Pilaren, bijeen kwamen om de BBC op te richten. Eerste voorzitter hoe kan het anders in Bergen - was de kunstenaar Foeke Kamstra. De BBC is thans een bloeiende vereniging die op maandag- en donderdagavond in t Oude Raethuys in Bergen speelt. Hij vertelde, dat bij de zieke thuisblijvers een jubileummand bezorgd was.

Bridgedrive

Voor de bridgedrive op de boot was de in binnen- en buitenland bekende wedstrijdleider Kees van Gennip aangetrokken. De organisatie was tot in de puntjes verzorgd: mooi versierde loopbriefjes afgedrukt op glanzend papier, tussentijdse journaals met uitslagen, wetenswaardigheden over de club, anekdotes van die dag enz.

Op de Zaanse Schans werden de benen even gestrekt alvorens aan de tweede zitting begonnen werd. Terug in Akersloot kwamen ca 30 partners van de bridgers nog aan boord om deel te nemen aan het buffet en er een leuke feestavond van te maken.

Prijsuitreiking

Die werd op geheel eigen wijze verzorgd door Kees van Gennip. In het licht van de activiteiten op de Zaanse Schans had de organisatie klompen beschilderd met daar in een heerlijke drank. Voor elke 7e plaats was er een voucher met daarop een munt voor een extra consumptie. Leden die in het mooie jaar jubileumjaar 1935 geboren waren werden ook extra in de bloemen gezet.

Voor iedereen was er na afloop een boekje waarin een korte toelichting op de spellen gegeven werd.

Namens het district van de Nederlandse Bridgebond deed Jan Boehmer het woord. Hij stond stil bij de roemruchte geschiedenis van de club toen er nog heel hoog in de competitie van de Nederlandse Bridge Bond gebridged werd en vertelde dat de club ouder was dan het (voormalige) bridgedistrict.

Hij sprak zijn goede wensen uit en overhandigde een grote bos bloemen aan het hardst werkende lid Til Eckhardt, wedstrijdleider van de club.

Buffet met dans

Vervolgens vertrok het gehele gezelschap naar de benedenverdieping van de boot, waar inmiddels een schitterend buffet klaar gezet was. Omlijst met de sfeervolle muziek van de Harmony-band werd het al varende een romantisch gebeuren.

In de loop van de feestavond traden verschillende "artiesten" uit eigen gelederen op. Het bestuur, bestaande uit John Oldenboom, Hans Hendriks (secr), Jos Min (penningmeester), Til Eckhardt, Cor Hoogkamer en Gretha Willig stak de spits af met een wel heel arrogante rap. Met petjes op en slobberige kleding verkondigden ze hoe goed zij de club bestuurden en ze kregen een daverend applaus.

Aansluitend op de rap vertelde de voorzitter, dat een van de bestuursleden al 25 jaar lid van de club is, daarvan 18 jaar in het bestuur heeft gezeten en 6 jaar voorzitter is geweest. Voor iedereen was het direct duidelijk dat het om Cor Hoogkamer ging en hij stelde vervolgens voor om haar te benoemen tot erelid van de club. Met een luid applaus van de zaal werd dit voorstel aangenomen, waarna hij haar de oorkonde met een grote bos bloemen overhandigde.

Vervolgens was de beurt aan Cees Nuyens. Met zijn liedjes kreeg hij de hele zaal plat en volgde er een grote polonaise. De stemming zat er uitstekend in toen Kees Jansen een aantal sketches bracht, waarvan die over het "seinen" tijdens het bridgen wel heel erg leuk was.

De zaal lag dubbel toen Riet Schouten op een heel droge en haast wat verlegen wijze het West-Fries een verhaal voorlas over een echtpaar dat voor het eerst naar een naturistencamping ging.

Tussendoor werd intensief van de dansvloer gebruik gemaakt.

Aan het einde van het feest bedankte Jaap van t Hof het bestuur voor de grote inzet. Een goede club krijgt het bestuur dat hij verdient, aldus Jaap.

De actieve club kan op een zeer geslaagd jubileumfeest terug kijken. Op naar het volgende evenement: de bij bridgers alom bekende Rune Caf Drive in het komende weekend. Maar dat is weer een verhaal apart!

De uitslag van de drive: (eerste 20 paren)

1. Frans Vendel en Margriet de Zeeuw     67.17
2. Ria Hendrikse en Hans Grotendorst     65,10
3. Albert Krijgsman en Kees Nuyens       64,96
4. Kity Kruisinga en Hans Hendriks         64,74
5. Annemarie Prins en Til Muller             63,74
6. Gerard Hoorn en Jan Brandt                63,38
7. Alex Berends en Cor de Ruijter           62,49
8. Cor Hoogkamer en Gretha Willig         62,46
9. Nel de Lange en Trees Bierman          62,14
10. El de Zeeuw en Ellen Vendel            60,26
11. Marijke en Piet de Koning                60,15
12. Klaas Asjes en Kees Asjes             59,51
13. Theo Straathof en Sandy Mulder      58,40
14. Bertie Haakman en Annie Stoop      58,22
15. Ferry Hendriks en Clarie kuipers      57,81
16 Harmen Kleuver en Carla Verbeek     57,52
17. Jos Louter en Arthur van Soest        57,06
18. Yvonne Keijser en Eddy Tan           56,83
19. Ilse Schlotz en Jan Lont                 56,53
20. Ria Heiblom en Cristobel Neeter     56,28

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan jhendriks@quicknet.nl 
Laatst bijgewerkt: 20 december 2013